ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตร สพฐ. รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี –ระยอง


            ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7 ลงพื้นที่ภาคตะวันออก ถอดบทเรียนเมือง ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี-ระยอง การลงพื้นที่ วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ศึกษาดูงาน “การพัฒนาประเทศด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “กสิกรรมกู้โลก (หลักคิด 4 หลักทำ 7 )” ณ มหาลัยคอกหมู ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี

            การลงพื้นที่ วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรม CSR ณ โรงเรียนวัดถนนกระเพรา ต. เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ศึกษาดูงาน “วิถีชุมชน และต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” ณ มหาวิทยาลัยบ้านนอก การลงพื้นที่ วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ศึกษาดูงาน “การพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทยก้าวสู่ Industry 4.0 ” ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ ( EEC Automation Park ) การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรม CSR ระหว่างการศึกษาดูงาน คือการมอบอุปกรณ์การศึกษา และการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 40 ทุน ณ โรงเรียนวัดถนนกระเพรา ต. เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง โดย นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการฯ สถาบันพระปกเกล้า และตัวแทนนักศึกษา สพฐ รุ่นที่ 7 เป็นตัวแทนมอบ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า