ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรมส่งเสริมเพิ่มบุคลิกภาพที่ดีให้แก่พนักงาน ปรับบุคลิก พลิกชีวิตการทำงาน


          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก ส่วนงานบุคคล สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมโครงการ "ปรับบุคลิก พลิกชีวิตการทำงาน" เพื่อเป็นการสร้างบุคลิกที่ดีและความมั่นใจให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการอบรม วิทยากรในการให้ความรู้ ได้แก่ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย และคุณไกรวิทย์ พุ่มสุโข พร้อมทีมงานชลาชล ให้เกร็ดความรู้ต่างๆ ในการพัฒนาบุคลิกภาพ พร้อมปรับเปลี่ยนทรงผม เพิ่มความมั่นใจให้แก่พนักงานของสถาบันอีกด้วย ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น และจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 17 มีนาคม 2565 

 

 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า