ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร 4 สสสส รุ่นที่ 12 ศึกษาดูงานภาคใต้ตอนล่าง ณ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส


            หลักสูตร 4 สสสส รุ่นที่ 12 ศึกษาดูงานภาคใต้ตอนล่างระหว่างวันที่ 5 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12  ศึกษาดูงานครั้งที่ 4 ภาคใต้ตอนล่าง ณ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส การศึกษาดูงาน 3 จังหวัดในครั้งนี้ เพื่อศึกษาเรียนรู้ในหลายประเด็น อาทิ  ความหวังของกลุ่มเปราะบางกับการร่วมสร้างสันติสุขในชายแดนใต้ ,กระบวนการมีส่วนร่วมชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ ,เรียนรู้ประวัติศาสตร์ปะนาเระกับความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ชายแดนใต้,ชุมชนเข้มแข็งการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายวัฒนธรรม, สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สังคมสันติสุข, พลังเยาวชนในการขับเคลื่อนสันติภาพในพื้นที่, ต้นแบบการส่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ประชาชน  พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน, เส้นทางการสร้างแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะ (มัสยิด 300 ปี) ความหลากหลายวัฒนธรรม,การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

           นอกจากนี้ การศึกษาดูงานดังกล่าว นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรม CSR  โดยในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1. โครงการปันน้ำใจช่วยพี่น้องไทยพุทธ-มุสลิม-จีน ชายแดนใต้  มอบอุปกรณ์กีฬา ชุมชนไทยมุสลิม โดย คุณมูฮัมหมัด ซ่อเร เด็ง สมาชิกสภา อบต.และตัวแทนเยาวชนเป็นผู้รับมอบ กิจกรรมที่ 2. ถวายสังฆทานจำนวน 9 ชุด พร้อมมอบถุงยังชีพ 100 ชุด ให้วัดช้างให้ เพื่อนำไปมอบต่อให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน และติดโควิด-19 ที่ต้องกักตัวอยู่ภายในบ้าน  ณ อาคารโรงธรรม วัดช้างให้ โดยพระสุนทรปริยัติวิธาน เจ้าอาวาสวัดช้างให้ หรือพระมหาปราชญ์เลขานุการเจ้าอาวาสเป็นผู้รับมอบ  และ กิจกรรม CSR ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 มอบถุงยังชีพ  100 ชุด ให้กับมูลนิธิเทพปูชนียสถาน (ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) เพื่อนำไปมอบให้ชาวบ้านที่เดือดร้อน และผู้ติดโควิด-19 ที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้าน ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว โดย คุณธาดา คณานุรักษ์ประธานมูลนิธิเทพปูชนียสถานและคณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า