ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร


         เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ สถานีโทรทัศน์ NBT ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า