ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ มองสยามตามรอยพระปกเกล้าและลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ


           เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 อาคารสรรพศาสตร์ศุภกิจ หอภาพยนตร์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าววัตถุประสงค์ของนิทรรศการเคลื่อนที่  และนางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต (ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์) กล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม) กล่าวเปิดงาน และทั้งสามท่านตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า”  หลังจากนั้น คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติเดินชมนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” โดยมี นางกาญจนา ศรีปัดถา (ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) นำชมนิทรรศการ  รวมทั้ง มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ (ประธานคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) 

          นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การอนุรักษ์ และการจัดกิจกรรมระหว่างสถาบันพระปกเกล้า กับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ณ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  โดยผู้บริหารที่ร่วมลงนามได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  และ นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต (ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีการร่วมมือทางวิชาการ การอนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้ อาทิ ด้านวิชาการ งานวิจัย และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพัฒนาการประชาธิปไตย ด้านการอนุรักษ์ ได้แก่ อนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ รัชกาลที่ 7 เพื่อนำไปจัดเก็บรักษาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การอนุรักษ์ รวมถึงรวมมือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการอนุรักษ์ในวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม ทางวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

           “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” เป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ และแหล่งเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตลอดรัชสมัย รวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครปฐมและมรดกภาพยนตร์ในสมัยรัชกาลที่ 7 รวมทั้งเกมและกิจกรรมสนุก ๆ มากมายภายในนิทรรศการ   สถานที่จัดแสดง ชั้น 5 อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จ.นครปฐม  โดยนิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2565 เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์) เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า