ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า จัดรายการ รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ The series EP 11


         เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า จัดรายการ รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ The series EP 11 "รัฐธรรมนูญที่ดีไม่มีสูตรสำเร็จ" โดย ศ.วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) และ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (ผอ.สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย) โดย วิทยากรทั้งสองท่านได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกล่าวถึงรัฐธรรมนูญไทยฉบับ พ.ศ.2540 จนถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2560 ประเด็นการแก้ไข ปัญหาและทางออกของรัฐธรรมนูญไทย  รวมทั้ง กล่าวถึงรัฐธรรมนูญและบริบทของต่างประเทศ ซี่งรายการรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบได้จัดกิจกรรมจำนวน 11 ครั้ง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564  จนถึงเดือนพฤษภาคม 2565 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า