ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นิทรรศการเคลื่อนที่ ท้องถิ่นสยามในเขตคามประชาธิปก


วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ “ท้องถิ่นสยามในเขตคามประชาธิปก” ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดย นายอาคม สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวขอบคุณพร้อมกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม ปลูกต้นซากุระจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 7 ต้น เพื่อเป็นที่ระลึก รวมทั้งรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ปกประชา ณ ท้องถิ่นสยาม” โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดให้มีต่อเนื่องระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2559


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า