ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า พร้อมพนักงาน ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


        เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า พร้อมพนักงาน ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ อาคารเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนภิเษก กรุงเทพฯ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า