ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

งานวันต่อต้านคอรัปชันสากล


วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ และคณะพนักงานของสถาบันฯ ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน ป.ป.ช. ซึ่งงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง นอกจากนี้สถาบันพระปกเกล้า ยังได้ร่วมจัดซุ้มนิทรรศการในงานดังกล่าวด้วย ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า