ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

วางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี


วันที่ 20 ธันวาคม 2558 สถาบันพระปกเกล้า นำโดย นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และตัวแทนพนักงานฯ เดินทางไปร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดในวาระ 111 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ณ พระบรมชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี วังสวนแก้ว จังหวัดจันทบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า