ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2559


5 มกราคม 2559 คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเดินทางเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ณ อาคารรัฐสภา 2 และในวันเดียวกัน นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้ามอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นอกจากนี้ยังเข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาระดับสูงท่านอื่นๆ ของกรมบัญชีกลางและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า