ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

คณะผู้บริหารเข้าสวัสดีปีใหม่ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า


วันที่ 7 มกราคม 2559 คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559 ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง และนายชัย ชิดชอบ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และอดีตประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า ณ อาคารรัฐสภา 2


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า