ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีทำบุญสถาบันฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559


วันที่ 8 มกราคม 2559 สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดชนะสงคราม จำนวน 9 รูป นำโดยพระเมธีวราลงกรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามสวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยรองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และพนักงานเข้าร่วมพิธี ณ ห้องปฏิบัติธรรม สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า