ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน “เผยวัตถุที่เคยซ่อน”


          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน “เผยวัตถุที่เคยซ่อน” ณ อาคารอนุรักษ์ ชั้น 1 

          ในพิธีเปิดนิทรรศการ ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมาของการจัดนิทรรศการ

          ทั้งนี้ ภายในงานยังมีผู้บริหารสถาบันฯ แขกผู้มีเกียรติร่วมงาน อาทิ  ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์  ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการ รวมทั้ง แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ให้ความสนใจและเยี่ยมชมนิทรรศการ 

          พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา ซึ่งได้จัดเก็บและจัดแสดงโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี รวมถึงเกี่ยวข้องกับรัชสมัย โดยแรกเริ่มโบราณวัตถุเหล่านี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 พระราชทานสิ่งของส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอัญเชิญมาจัดแสดง 

          ทางพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเล็งเห็นว่าโบราณวัตถุหลายชิ้นที่จัดเก็บรักษาอยู่ในห้องคลังสามารถบอกเล่าเรื่องราวเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในช่วงพระชนม์ชีพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ รวมถึงเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้บริจาค และให้ยืมวัตถุ จึงคัดเลือกกลุ่มโบราณวัตถุให้ตรงกับหัวเรื่องต่าง ๆ ที่ยังไม่เคยถูกกล่าวถึงในส่วนนิทรรศการถาวร ได้แก่

  • กล้องฟิล์มและภาพถ่ายในช่วงพระชนม์ชีพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • แบบร่างเอกสารงานพิมพ์ในช่วงพระชนม์ชีพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • ฉลองพระเนตร และการตรวจรักษาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ

ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2566 
ทุกวันยกเว้นวันจันทร์ ได้ที่ชั้น 1 อาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่

https://kingprajadhipokmuseum.com/

https://www.facebook.com/kingprajadhipokmuseum


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า