ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการหน่วยแพทย์อาสา ครั้งที่ 4


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระปกเกล้า โดยหลักสูตร ปธพ.4 ร่วมกับแพทยสภา และกระทรวงสาธารณสุข จัดงานแถลงข่าวโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 ให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรแก่ประชาชน ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง โดยจะนำทีมแพทย์เฉพาะทาง และแพทย์อาสาผู้มีความชำนาญ ลงพื้นที่ให้บริการ ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 โดยในวันแถลงข่าวได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สัตยาทร รมต.กระทรวงสาธารณสุข ,นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา , นายโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, พลอากาศตรีนายแพทย์ อิทธิพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา และผู้อำนวยการหลักสูตร ปธพ. ฯ และองค์กรเครือข่าย ร่วมแถลงถึงความเป็นมา รวมถึง รายละเอียดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ พร้อมฝากสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดังกล่าวไปยังประชาชนในวงกว้าง เพื่อให้ได้รับทราบโอกาสในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ในครั้งนี้อย่างทั่วถึง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า