ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดรีมภูมิภาค


วันที่ 8 มีนาคม 2559 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับกระทรวงยุติธรรม มูลนิธิฟรีดริช เนามัน และไทยพีบีเอส จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดรีมภูมิภาค มองอนาคต : ร้อยพลังภูมิปัญญา นำพาสังคมเป็นธรรม ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ "มองอนาคตการเข้าถึงความเป็นธรรมกับการเพิ่มคุณค่าเกษตรกรไทย" และคุณปราโมทย์ วานิชานนท์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย เป็นวิทยากรอภิปรายร่วมบนเวที ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวจะขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 8-11 มีนาคม 2559


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า