ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ


วันที่ 13 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า และพนักงานของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 84 พรรษา ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา นำทีมกิจกรรมเพื่อสังคมโดย นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปธพ.รุ่นที่ 4) ร่วมกับแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังทีมแพทย์และอาสาสมัครกว่า 200 ชีวิต พร้อมคลินิกเฉพาะทาง 21 สาขา เพื่อเป้าหมายในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน อย่างครบวงจร จำนวน 8,448 ราย โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.พ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารจากองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมต.ว่าการกระทรวงสาธารณสุข, ศาสตราจารย์ น.พ. สมศักดิ์ โล่เลขา นายกแพทยสภา , นายวิเชียร จันทรโณทัย,พลอากาศตรีนายแพทย์ อิทธิพล คณะเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงตัวแทนผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนอีกมากมาย ที่ทำให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นสมดังวัตถุประสงค์


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า