ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เข้าพบขอพรประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปี 2567


          2 มกราคม 2567 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนพนักงานสถาบันพระปกเกล้า เข้าพบขอพรปีใหม่จาก นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ปี 2567 พร้อมรับคำแนะนำอันเป็นประโยชน์เพื่อมาปรับใช้ในการดำเนินงานของสถาบันต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า