ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตร ปนป.รุ่นที่ 13 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย


          ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2567  นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 13 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นางณัชชาภัทร อมรกุล รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หลักสูตร นำนักศึกษาพลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดังนี้

          11 มกราคม 2567 นักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย ศูนย์ข้อมูล แหล่งวัฒนธรรม ได้แก่ วัดป่าสัก วัดอาทิต้นแก้ว วัดเจดีย์หลวง วัดพระนอน วัดร้อยซ้อ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน กาดชุมชน (เฮือนตัวเปิ้ง, บายศรีสวยดอกไม้)

          12 มกราคม 2567 นักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เวียงเชียงแสน เยี่ยมชมประกอบการบรรยาย “เวียงปรึกษา (เวียงเปิกสา) ต้นแบบประชาธิปไตย” เยี่ยมชม sky walk วัดพระธาตุผาเงา เยี่ยมชม วัดธาตุเขียว บรรยายโดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จากนั้น เยี่ยมชม วัดสองพี่น้อง บรรยายโดย จ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน  ช่วงบ่าย เดินทางไปเยี่ยมชมสามเหลี่ยมทองคำ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนวิถีไทย วิถียอง บ้านสันทางหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย และ เยี่ยมชมฐาน “วิถีไทย วิถียอง บ้านสันทางหลวง” ย่ำเกลือแช่เท้าสมุนไพร ผ้าปักชาวยอง เลี้ยงตัวไหม 

          13 มกราคม 2567 นักศึกษาเดินทางไปทำ CSR และเยี่ยมชมวัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

 

          ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังความรู้ ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที๋จริง พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์โดยตรงแก่นักศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และยังประโยชน์ไปถึงส่วนรวมอีกด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า