ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เปิดหลักสูตรอาจริยสาสมาธิ รุ่นที่ 5


วันที่ 18 มีนาคม 2559 สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรอาจริยสาสมาธิ (สำหรับวิทันตสาสมาธิฯ) รุ่นที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดหลักสูตร พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า และ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล เป็นหลักสูตรพิเศษตามโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมของสถาบันพระปกเกล้า โดยพัฒนาจากหลักสูตรนักศึกษาครูสมาธิของสถาบันจิตตานุภาพ ของพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สินธโร) และเป็นการต่อยอดความรู้ในการฝึกสมาธิขั้นสูงของผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร ทั้งนี้ อาจารย์ชาญชัย มโนมัยพิบูลย์ กล่าวถึงกติกาตลอดการศึกษาอบรม ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 – เดือนมกราคม 2560


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า