ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า โดยความร่วมมือจาก IPF จัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Why globalization has failed to reduce inequality”


          16 มกราคม 2567 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ International Peace Foundation (IPF) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการปาฐกถาพิเศษ  “Why globalization has failed to reduce inequality” โดย Professor Eric Stark Maskin ผู้ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นองค์ปาฐก โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า Mr. Uwe Morawetz ประธาน International Peace Foundation กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง รศ.ดร.วัชรียา โตสงวน และผู้บริหารหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยนักวิชาการ ทีมงานวิเทศสัมพันธ์ เข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นในกิจกรรมดังกล่าวอย่างน่าสนใจ 

          ซึ่ง การปาฐกถาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน Thai-Japan ASEAN BRIDGES event series  เพื่อการฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อาเซียน เสริมสร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคง ความรุ่งเรือง และความยั่งยืน โดยกำหนดจัดงานทั้งในญี่ปุ่น และอาเซียน  โดยมีผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขา ฟิสิกซ์ เคมี การแพทย์  และเศรษฐศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรผ่านศูนย์กลางองค์กรแห่งความรู้ระดับประเทศอย่างสถาบันพระปกเกล้า เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สู่สังคมต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า