ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ICRC เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เพื่อหารือการจัดเตรียมหลักสูตรฯ


          17 มกราคม 2567 ผู้แทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ International Committee of the Red Cross (ICRC)   นำโดย Ms.Margherita D Ascanio และคณะ เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล และ ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อพูดคุยหารือถึงแนวทางและการเตรียมการจัดหลักสูตรความขัดแย้งในสถานการณ์สู้รบและการเจรจาในงานมนุษยธรรม รุ่นที่ 3 ณ ฝั่งห้องเรียน สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะฯ 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า