ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เข้าพบขอพร ท่านชวน หลีกภัย อดีตประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปี 2567


          18 มกราคม 2567 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการ และ รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ที่ปรึกษาเลขาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบขอพรปีใหม่จาก นายชวน  หลีกภัย อดีตประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ปี 2567 พร้อมรับคำอวยพร และคำแนะนำในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต อันเป็นประโยชน์เพื่อมาปรับใช้ในการดำเนินงานของสถาบันต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า