ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ลงนามความร่วมมือกับ (TFCP) JICA Project Team


วันที่ 18 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในนามของสถาบันพระปกเกล้า ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ กับ JICA Project Team for the Project for Promotion Sustainability in Future Cities in Thailand (TFCP Team) : โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ซึ่งสนับสนุยโดย Japan International Cooperation Agency หรือ JICA ประเทศญี่ปุ่น และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ TFCP มีความประสงค์ในการจัดทำโครงการดังกล่าวร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมืองอนาคตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า