ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปศส. รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงานต่างประเทศ


หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 เดินทางศึกษาดูงานแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใน 4 ประเทศ กลุ่มที่ 1 ราชอาณาจักรกัมพูชา (พนมเปญ – เสียมราฐ) ระหว่างวันที่ 13 - 18 มีนาคม 2559 (จำนวนผู้เดินทาง 34 คน) กลุ่มที่ 2 ประเทศมาเลเซีย - สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 12 - 17 มีนาคม 2559 (จำนวนผู้เดินทาง 37 คน) กลุ่มที่ 3 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ฮานอย–โฮจิมินห์) ระหว่างวันที่ 12 - 17 มีนาคม 2559 (จำนวนผู้เดินทาง 34 คน) และกลุ่มที่ 4 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ยอกยาการ์ตา - จาการ์ตา) ระหว่างวันที่ 12 - 17 มีนาคม 2559 (จำนวนผู้เดินทาง 38 คน) หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักบริหารระดับสูงให้มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างดีพร้อมทั้งมีความเข้าใจในตรรกะและเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประโยชน์แก่การบริหารและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในเชิงเศรษฐกิจ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า