ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษา ปศส. 22 จับมือ "รวมพลัง" ทำกิจกรรม CSR โครงการปลูกป่า ณ Singha Park


          นักศึกษา ปศส. 22 จับมือ "รวมพลัง" ทำกิจกรรม CSR โครงการปลูกป่า @ singha park จำนวน 126 ต้น ประกอบไปด้วย ต้นกาสะลองคำ สารภี รวงผึ้ง

          กิจกรรม CSR ไม่เพียงเป็นการ "รวมพลัง" กันเพื่อทำแต่สิ่งที่ดีงาม แต่ยังเป็นการ "แบ่งปัน" และ "เอื้ออาทร" ต่อชุมชนและสังคม ซึ่งในปัจจุบันปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เป็น "ปัญหาใหญ่" และ "เร่งด่วน" ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และเป็นปัญหาในระดับประเทศ โดยปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของ "พลเมือง" ทุกคน ที่ต้องช่วยกันแก้ไข 

          เช่นเดียวกันกับครั้งนี้ ปศส.22 ได้เติมเต็ม "จิตสาธารณะ" 1 ใน 5 ของ KPI-CDG ไปอีกขั้น ด้วยการ "รวมพลัง" และทำหน้าที่ "พลเมือง" ในการคิดสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า