ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


          20 กุมภาพันธ์ 2567 : สถาบันพระปกเกล้า ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2567  ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของสถาบันฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับบทบาทการพัฒนาพลเมืองประชาธิปไตยไทย” พร้อมทั้ง นางกาญจนา  ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกล่าวต้อนรับพนักงานใหม่ ซึ่งการศึกษาดูงานตลอดทั้งวันนี้ พนักงานใหม่ทั้ง 26 คน ได้รับชมวิดิทัศน์ เรื่อง “แผ่นดินพระปกเกล้า” พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้ความรู้แก่ทางพนักงานใหม่

#ส่วนบริหารงานบุคคล #สถาบันพระปกเกล้า #พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า