ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

National Academy of Governance ประเทศมองโกเลีย เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า


          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นางณัชชาภัทร อมรกุล รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 27 (ปปร.27) พร้อมด้วยส่วนงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Dr. Khaliunaa E., Senior lecturer จาก Department of Policy and Political Studies, National Academy of Governance ประเทศมองโกเลีย  และ  Mr. Galdanjamts Batnasan,  First Secretary สถานเอกอัครราชทูตมองโกเลีย ประจำประเทศไทย  ซึ่งการเข้าพบในครั้งนี้  Dr. Khaliunaa E. เพื่อหารือแนวทางการการพัฒนาการศึกษาอบรม และการศึกษาดูงานระหว่างสองหน่วยงาน รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นด้านระบบการศึกษา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของประเทศมองโกเลีย

          * National Academy of Governance ประเทศมองโกเลีย มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือรัฐบาลมองโกเลียในการเตรียมผู้นำรุ่นต่อไปในภาครัฐและเอกชนมองโกเลีย โดยการฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการและผู้นำทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในด้านสังคม และเศรษฐกิจ * 

#สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า