ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรม "ผู้นำเยาวชนพลเมืองดี จังหวัดน่าน"


          สัปดาห์นี้ (21-23 กพ.67) สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี จังหวัดน่าน ซึ่งได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานและบรรยายเรื่อง  “พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย”  โดย อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

          นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ Team Building และฟังบรรยายเรื่อง “ดิจิทัลกับการพัฒนาสังคมและมรดกทางวัฒนธรรม” โดย อาจารย์กู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการด้านการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 

          ซึ่งน้องๆ เยาวชนจาก 11 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน มีความตั้งใจ สนใจเรียนรู้ และร่วมทำกิจกรรมกับอาจารย์ และพี่ๆทีมงานจากสถาบันพระปกเกล้า น้องๆที่ผ่านการอบรม จะร่วมเป็นเครือข่ายการเมืองภาคพลเมืองที่เข้มแข็งของสถาบันพระปกเกล้า ต่อไป

#kpicitizen #สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า