ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมงาน “94 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย”


          สถาบันพระปกเกล้า นำโดย นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล (ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ) และคณะ ร่วมงาน “94 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย” โดยมี นางสาวชนิสา ชมศิลป์ (ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย) ให้การต้อนรับ โดยสถาบันฯ ร่วมบริจาคสมทบทุนใน “กองทุนสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์” ด้วย

          25 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันวิทยุกระจายเสียงไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดงานเพื่อรำลึกถึง พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งวิทยุกระจายเสียงไทย 

#สำนักงานเลขาธิการ #PRKPI #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า