ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรม "หลักสูตรการเขียนกรณีศึกษาเบื้องต้น"


          28 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรม “หลักสูตรการเขียนกรณีศึกษาเบื้องต้น” 

          มุ่งเน้นให้นักวิชาการของสถาบันฯ วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยหรือองค์ความรู้ของสถาบันพระปกเกล้า เน้นการสร้างทักษะและความสามารถในการเขียนกรณีศึกษาได้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กำพร ศุภเศรษฐ์เทศา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้ให้ความรู้ในการบรรยายและแนะนำการเขียนกรณีศึกษา (workshop) รวมไปถึงการให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการเขียนกรณีศึกษาต่อไป

#ส่วนบริหารงานบุคคล #สำนักงานเลขาธิการ #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า