ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีเสวนาวิชาการเสริมความรู้ ทักษะ ป้องกันภัยทางด้าน “ดิจิทัล”


          28 ก.พ. 67 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับองค์กรเครือข่าย จัดเสวนาวิชาการออนไลน์ เสริมความรู้ ทักษะ ป้องกันภัยทางด้าน “ดิจิทัล”

          เวทีเสวนาวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน โดย ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ (ผอ.สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง) 

          จากนั้น เป็นการเสวนา “รู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์ กับสิทธิพลเมืองในยุคดิจิทัล” โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.ประเวทย์ ตันติสัจจธรรม (นายกสมาคมไทยบล็อกเชน) Mr.Edmon Chung (DotAsia Organisation) พ.ต.อ.ดร.อภิชาติ อภิชานนท์ (ผกก. กลุ่มงานสอบสวน ศูนย์ปราบปรามอาชญากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ) และคุณสุภิญญา กลางณรงค์ (ผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟค ประเทศไทย) ดำเนินรายการโดย ดร.จารุวรรณ แก้วมะโน นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า 

          ในช่วงท้าย ได้รับเกียรติจาก ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวสรุปและปิดการเสวนาวิชาการ 

รับชมย้อนหลังได้ทางลิงค์ https://fb.watch/quwDsmTD1_/

          เวทีเสวนาดังกล่าว เป็นความร่วมมือของ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เพื่อเสรีภาพ, โคแฟค ประเทศไทย (Cofact Thailand), สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคมไทยบล็อกเชน (Blockchain) และ DotAsia Organisation

#ป้องกันภัยดิจิทัล #สิทธิพลเมือง #สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า