ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 24 มอบทุนการศึกษาแก่น้องๆ ด้อยโอกาส


          2 มีนาคม 2567 นักศึกษา หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24) ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เรียนดี แต่ยากจน จำนวน 165,000 บาท ในพื้นที่อำเภอหัวหิน และอุทยาแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

#วิทยาลัยการเมืองการปกครอง #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า