ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ดร.ถวิลวดี บุรีกูล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร" ประจำปี2566


ดร.ถวิลวดี  บุรีกูล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร" ประจำปี2566

2 มีนาคม 2567 ครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า