ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตโรมาเนีย ประจำประเทศไทย


          วันที่ 7 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Daniela-Brînduşa Băzăvan เอกอัครราชทูตโรมาเนีย ประจำประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

          ในการนี้ H.E. Mrs. Daniela-Brînduşa Băzăvan เข้าพบพูดคุยเนื่องจากมีความสนใจต่อการดำเนินงานของสถาบันพระปกเกล้ากับเครือข่ายทางวิชาการกับหลายประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของประเทศโรมาเนีย

          ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ได้พูดคุยและกล่าวถึงภารกิจสำคัญและการดำเนินงานของสถาบันพระปกเกล้า อาทิ การเผยแพร่ความรู้ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยในทุกมิติ การส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี การจัดหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า รวมถึงเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่รัฐสภา 

**ประเทศโรมาเนีย มีระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยเป็นระบบสภาคู่ประกอบด้วยวุฒิสภา 137 คน และสภาผู้แทนราษฎร 334 คน มีประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเป็นประมุข   ประเทศไทยกับประเทศโรมาเนียได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2516 โดยโรมาเนียได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงเทพ ฯ เมื่อปี 2519 *

#สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า