ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาเนื่องในวันสตรีสากลภายใต้หัวข้อ “การมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะและความเท่าเทียมทางเพศของสตรี”


          สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และ บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาเนื่องในวันสตรีสากลภายใต้หัวข้อ “การมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะและความเท่าเทียมทางเพศของสตรี” ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี  เพื่อเน้นย้ำถึงความประสงค์เพื่อพัฒนาเรื่องสุขภาวะและความเท่าเทียมทางเพศของสตรี 

          โดยมุ่งเน้นเป้าประสงค์  4 ประการได้แก่ 1) การเสริมสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศ 2) เพื่อส่งเสริมให้สุขภาวะสตรีและการตั้งครรถ์อย่างมีคุณภาพเป็นวาระสำคัญแห่งชาติ 3) เพื่อส่งเสริมสตรีผ่านการพัฒนาทางสังคม และ 4) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่าความเท่าเทียมทางเพศนั้นเริ่มภายในครัวเรือน 

          ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงาน

          งานสัมมนาเริ่มต้นโดยการบรรยายพิเศษเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐในการสร้างพันธมิตรเพื่อส่งเสริมนโยบายและความเท่าเทียมทางเพศ โดย โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย 

          ในช่วงต่อมา มีการสนทนาร่วมกันภายใต้หัวข้อ ความเท่าเทียมทางเพศเริ่มภายในครัวเรือน โดยในการสนทนาดังกล่าว ประกอบด้วย ดร. ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  โนฮา ซาเลม หัวหน้าฝ่ายนโยบายระหว่างประเทศและภารกิจรัฐ ด้านสุขภาวะสตรี บริษัท ออร์กานอน และ ดร. บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสุดท้ายนี้การสัมมนาได้จบลงด้วยการกล่าวปิดพิธีโดย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย

#สตรีสากล #สถาบันพระปกเกล้า #มูลนิธิคีนัน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า