ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

งานสัมมนา สภาพัฒนาการเมือง สร้างพลเมือง สู่สภาพลเมือง


    สถาบันพระปกเกล้าร่วมจัดบูธนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ในงานสัมมนา "สภาพัฒนาการเมือง สร้างพลเมือง สู่สภาพลเมือง" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมือง ครบรอบ 7 ปี ในวันที่ 30 ม.ค.58 กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการฯ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า