ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษา หลักสูตร ปกม.รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (นครเฉิงตู - Chengdu)


ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2567 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 12  สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (นครเฉิงตู - Chengdu) นำโดย นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 

วันที่ 7 เมษายน 2567 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Chengdu Administration Institute (CAI) สถาบันการบริหารการเมืองแห่งนครเฉิงตู ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณเตียวเหมี่ยนฮุ่ย Vice President of CAI และ อาจารย์หม่า (Ma Chen Yang) Deputy Director of International Cooperation& Exchange Department ให้การต้อนรับคณะ พร้อมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการผังเมือง” 

ในช่วงบ่าย เดินทางไปเยี่ยมชม ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการผังเมืองนครเฉิงตู (Chengdu Planning Exhibition Hall) เพื่อเรียนรู้การพัฒนาผังเมืองอย่างเป็นระบบ เส้นทางคมนาคมทุกรูปแบบที่เชื่อมต่อเป็นใยแมงมุม และให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวและคุณภาพชีวิตของคนทั้งเขตเมืองและชนบท รวมทั้งลงพื้นที่ (Luxe Lake Park Community) พื้นที่การพัฒนาเมืองใหม่ของเฉิงตู เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และดึงดูดผู้คนและนักลงทุนให้มาใช้ชีวิต โดยภายในโครงการมีทั้งพื้นที่พักผ่อน แคมป์ปิ้ง ที่อยู่อาศัย โรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ เป็นการพัฒนาเมืองตามแนวคิด Eco City ซึ่งเริ่มจัดสรรที่ดินโดยรัฐบาลแล้วให้เอกชนมาร่วมลงทุนและบริหาร 

วันที่ 8 เมษายน 2567 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โรงงานเต้าเจี้ยว (Sichuan Pixiandouban : Jûan chéng) เป็นโรงงานแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในจีน ซึ่งมีอายุกว่า 400 ปี เรียนรู้วัฒนธรรมการกินอาหารเสฉวนที่ใช้เต้าเจี้ยวเป็นเครื่องปรุงหลักในแทบทุกอาหาร จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “City of Gastronomy” ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมอาหารจีน (Sichuan Cuisine Experience Park) เพื่อเรียนรู้วิวัฒนาการด้านอาหารจากอดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงของขึ้นชื่อที่สุดที่มีต้นกำเนิดที่นี่คือ หม่าล่า ...ทั้งนี้ นครเฉิงตู ยังเป็นเมืองแรกในเอเชียที่ UNESCO ยกให้เป็น City of Gastronomy เรียกได้ว่า อาหารและวิถีการกินของคนที่นี่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์

การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรฯ โดยนักศึกษาจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับหน่วยงานและจัดทำสรุปผลการศึกษาเพื่อถอดบทเรียนร่วมกันต่อไป

ข้อมูลและภาพจากวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า