ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปูพื้นความรู้มัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ เจาะลึกเนื้อหา ท้องถิ่นสยามในเขตคามประชาธิปก


7 เมษายน 2559 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมอบรมผู้นำชมนิทรรศการเคลื่อนที่ “ท้องถิ่นสยามในเขตคามประชาธิปก” ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีตัวแทนมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ จาก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายาง โรงเรียนเทศบาลสันป่าหน่อม โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และโรงเรียนเทศบาลจามเทวี เข้ารับฟังความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอ สาระสำคัญของการจัดนิทรรศการ เพื่อนำไปถ่ายทอดยังผู้เข้าชมต่อไป (นิทรรศการดังกล่าวจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 8 เมษายน-30 มิถุนายน 2559) นำทีมให้ความรู้โดย นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ ,คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร (นักวิชาการพิพิธภัณฑ์ฯ) พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้ม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า