ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาระดมความคิดเห็นศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมืองเวที...

28 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติว...

28 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม

ย้อนรอยวันวานกับนิทรรศการ ท้องถิ่นสยาม ในเขตคามประชาธิปก จัง...

11 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ต...

11 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บริหารเนื่องในประเพณีสงกรานต์

11 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์สื่อสารองค์กรแสดงความยินดีสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ครบร...

08 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์สื่อสารองค์กรแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์ข่าวสดครบรอบ 25 ป...

08 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม

ปูพื้นความรู้มัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ เจาะลึกเนื้อหา ท้องถิ่นสยาม...

07 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม

​ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรม : ความซื่อตรง

31 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) จังหวัดร้อยเอ็ด ร...

31 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ NABO สาธารณรัฐเกาหล...

31 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

การประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำป...

31 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น

30 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เนื่องในโอกาสครบรอบ...

28 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง...

25 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดและกล...

25 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

เปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร PDI รุ่นที่ 14

25 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาระดมความคิดเห็นศิลปินพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อสืบสานความเป...

25 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ นวัตกรรมท้องถิ่น

25 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ประชุมเชิงวิชาการ เวทีสาธารณะ ปปร. 19

21 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า