ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพส่งเสริมศักยภาพพนักงาน


วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 สถาบันพระปกเกล้า โดยฝ่ายบุคคล สำนักงานเลขาธิการ จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ส่งเสริมศักยภาพพนักงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  ร่วมติดตามกระบวนการฝึกอบรม จากนั้น นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ กล่าวเปิดการฝึกอบรม พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจ เพราะถือเป็นภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อศักยภาพภายในตน และความน่าเชื่อถือขององค์กร 

ซึ่งการอบรมตลอดทั้งวัน พนักงานของสถาบันฯ  ได้รับความสนุกสนาน และความรู้ดีๆ ไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้ดียิ่งขึ้น จากท่านอาจารย์สุดสวาท สุดจริตกุล จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส โดยการแนะนำและสนับสนุนจาก คุณพิมปภา นาควิเชียร นักศึกษาหลักสูตร 4ส รุ่นที่ 13 

#สำนักงานเลขาธิการ #ฝ่ายบุคคล #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า