ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 22 มอบเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง


          นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (ปศส.22) จัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล "Go Beyond Together Golf" เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ร่วมสมทบทุนให้ กองทุนส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้ นายวิทวัสชัย ภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รับมอบเงินจำนวนดังกล่าวเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567  โดยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้กล่าวขอบคุณนักศึกษา หลักสูตร ปศส.22 ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่ภาคพลเมือง และสถาบันฯ จะนำเงินดังกล่าวไปดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองในการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนทั่วประเทศต่อไป

          นอกจากนี้ ในวันที่ 19 เมษายน 2567 นักศึกษาหลักสูตร ปศส. รุ่นที่ 22 ได้จัดกิจกรรม CSR มอบบริจาคเพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 100,000 บาท  และบริจาคให้โรงเรียน 50,000 บาท อีกด้วย

#ปศส.22 #สำนักบริการวิชาการ #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า