ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบใบรับรองหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 10


13 พ.ค.67 : สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล จัดพิธีมอบใบรับรองหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 10 ณ ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า 

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรอง พร้อมทั้งกล่าวปัจฉิมโอวาท และแสดงความยินดีกับนักศึกษา พร้อมทั้ง ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ กล่าวรายงานในพิธี

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 10 มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 40 คน โดยหลักสูตรใช้เวลาการศึกษารวมทั้งสิ้น 200 ชั่วโมง แบ่งการศึกษาอบรม เป็น 2 เทอมๆ ละ 100 ชั่วโมง โดยมีการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจตามแนวทางของพระพุทธศาสนา โดยให้มีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามกาลเวลาที่เหมาะสม ตามหลักการของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร)

#วิทันตสาสมาธิ #สถาบันพลังจิตตานุภาพ

#สำนักงานเลขาธิการ #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า