ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บริหารเนื่องในประเพณีสงกรานต์


เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 เมษายน 2559 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักงานเลขาธิการจัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บริหารเนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559 โดยมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ของสถาบันพระปกเกล้า และสภาพัฒนาการเมืองเข้าร่วม ณ ห้องปฏิบัติธรรม สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า