ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 16 ปี


วันที่ 11 เมษายน 2559 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 16 ปี โดยศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ และ นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้รับมอบช่อดอกไม้ ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชั้น 9 (ทิศตะวันตก) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า