ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ย้อนรอยวันวานกับนิทรรศการ ท้องถิ่นสยาม ในเขตคามประชาธิปก จังหวัดลำพูน


สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่ 7 จัดนิทรรศการ “ท้องถิ่นสยาม ในเขตคามประชาธิปก” เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นในรัชสมัย การพัฒนาการกระจายอำนาจ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทรงเล็งเห็นว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานของประชาธิปไตย โดยในวันที่ 8 เมษายน 2559 ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการดังกล่าว โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นายณรงค์ อ่อนสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ พร้อมกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ นอกจากนี้ ยังได้รับฟังการ บรรยายพิเศษจากศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ในฐานะประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หัวข้อ "ปกประชา ณ ท้องถิ่นสยาม" ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง โดยไฮไลท์ที่ดึงดูดความสนใจของกิจกรรม คือ มัคคุเทศก์น้อยอาสาสมัคร นำชมนิทรรศการ ที่สร้างสีสันและความประทับใจให้กับผู้ชมนิทรรศการในครั้งนี้เป็นอย่างมาก


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า