ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

รศ.วุฒิสาร ตันไชย ให้เกียรติเดินทางไปพม่า ร่วมกับ สสม. ในโครงการ Project Citizen Myanmar Showcase 20


     25 มกราคม 2558 รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติร่วมเดินทางนำทัพสมาชิกสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองจัดกิจกรรมการประกวดผังนิทรรศการและแฟ้มผลงานนักเรียน ( Project Citizen Myanmar Showcase 2015) ที่เข้าร่วมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ( Project Citizen Myanmar) ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พร้อมกล่าวเปิดกิจกรรม แสดงความชื่นชมพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนทุกคน จาก 14 โรงเรียน 22 โครงการ จากนั้นได้มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ชนะการประกวด ทั้งนี้ รศ.วุฒิสาร ตันไชย ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดการเดินทาง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า