ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สสม. นำทีมลุยทบทวน ธน.สุขภาพฯ ณ จังหวัดอุบลราชธานี


  นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า พร้อมทั้งตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำทีม ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานี/จังหวัดศรีสะเกษ และเครือข่าย จ.ยโสธร/จ.อำนาจเจริญ จัดเวทีทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ด้วยการประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation) โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน จาก 4 จังหวัดในภาคอีสาน (อุบลราชธานี/ ศรีสะเกษ/ยโสธร/อำนาจเจริญ) เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ระหว่าง 22-23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า