ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เสวนาวิชาการเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการศึกษาดูงานการเลือกตั้งและบริบท ทางการเมือง


วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม เสวนาวิชาการเรื่อง “Philippine Election 2016 : What do we learn ? เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการศึกษาดูงานการเลือกตั้งและบริบท ทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม ศาสนา ฯลฯ ที่มีต่อการเลือกตั้งของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเสวนา และสื่อมวลชน ซักถามในหลากหลายประเด็น อาทิ ความแตกต่างและความเหมือนของระบบเลือกตั้งไทย และระบบเลือกตั้งของฟิลิปปินส์ , ศาสนา วัฒนธรรมสังคม ของประเทศฟิลิปปินส์ที่มีผลต่อการออกเสียงเลือกตั้งและคะแนนนิยม และอีกหลายๆ ประเด็น นำทีมเสวนาโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และทีมนักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า