ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 สถาบันพระปกเกล้า นำโดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผศ.ดร. อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานของสถาบันฯ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ครบ 75 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า